Garantievoorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden bij eke aankoop van een Roboclean toestel. Handel steeds volgens deze algemene garantievoorwaarden. De niet-naleving ervan kan als gevolg hebben dat uw garantie éénzijdig wordt herroepen door Roboclean Belgium.

 1. De Roboclean is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik de Roboclean net buitenshuis en op natte oppervlakken.
 2. Gebruik de Roboclean alleen coals beschreven in de handleiding die u werd meegegeven met uw apparaat. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
 3. Controleer altijd of het apparaat of het snoer beschadigd is voordat u het aparaat in gebruik neemt. Als er schade is, gebruik dan het apparaat niet en neem contact op met de technische dienst van Roboclean Benelux op het gratis mummer 0800 799 75 (voor België), 0800 4288000 (voor Nederland) of +352 27 86 48 40 (voor Luxemburg) of contacteer uw adviseur.
 4. Het netsnoer moet regelmatig woden gecontroleerd. Een apparaat met een beschadigd netsnoer mag niet woden gebruikt. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal voorbereid snoer of snoer dat is opgesteld door de fabrikant of door een geautoriseerde serviceprovider. Deze handling moet steeds worden uitgevoerd door een geautoriseerde serviceprovider. Neem in dit geval contact op met de technische dienst van Roboclean Benelux op het gratis mummer 0800 799 75 (voor België), 0800 4288000 (voor Nederland) of +352 27 86 48 40 (voor Luxemburg) of contacteer uw adviseur.
 5. Zuig geen brandende of rokende voorwerpen zoals sigaretten, lucifers, sintels of hete assen op. Gebruik het apparaat niet om brandbare of vluchtige vloeistoffen zoals brandstof op te ruimen en gebruik het apparaat niet waar deze materialen aanwezig kunnen zijn.
 6. Gebruik uw apparaat nooit om een open haard, schoorsteen of de binnenkant van kanalen te reinigen die niet beperkt zijn tot die zoals roet, keramiekpoeder, gips, plaatstof, etc.
 7. Gebruik uw apparaat nooit om vluchtige of giftige stoffen of in de buurt van deze stoffen op te ruimen.
 8. Uw apparaat is uitgerust met een thermische motorbeveiliging die oververhitting en beschadiging van de power nozzle-motor voorkomt. Deze functie stopt en beschermd de motor wanneer een voorwerp in de power nozzle komt vast te zitten, de borstel erg vuil of belast is. Maak u geen zorgen als het apparaat plots stopt; haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de voorwerpen die de motor belasten en ga door met uw Roboclean.
 9. Gebruik de power nozzle niet op natte oppervlakken en om water of andere vloeistoffen meet op te ruimen. Gebruik het alleen voor het opruimen van droge oppervlakken en voorwerpen.
 10. Schakel de Roboclean altijd uit voordat u een slang of de power nozzle aansluit of loskoppelt.
 11. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u uw Roboclean gaat reinigen of er onderhoud aan gaat plegen. Schakel alle bedieningselementen uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
 12. Probeer uw apparaat niet te repareren in geval van functiestoornis of als er een nadelige aandoening wordt vermoed. Neem voor help in dit geval contact op met de technische dienst van Roboclean Benelux op het gratis mummer 0800 799 75 (voor België), 0800 4288000 (voor Nederland) of +352 27 86 48 40 (voor Luxemburg) of contacteer uw adviseur.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 01 september 2021 en treden alsook op deze datum in werking.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.