Algemene voorwaarden Roboclean Easy

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw overeenkomst met Roboclean Benelux: Rain Air Benelux BV, gevestigd Rumbeeksesteenweg 262A bus 9, 8800 Roeselare, onder ondernemingsnummer 0746.922.467, bij het afsluiten van Roboclean Easy. Door even Roboclean Easy abonnement af te sluiten stemt u in met deze algemene voorwaarden. De aanvullende voorwaarden gelden naast de algemene voorwaarden, die kunt u raadplegen op https://roboclean.kartra.com/page/algemene_voorwaarden.

Roboclean Benelux biedt twee vershillende Roboclean Eassy abonnementsformules aan: Roboclean Easy Geurtjes en Roboclean Easy Machine. Voor deze twee verschillende abonnementsformules gelden verschillende gebruiksvoorwaarden die hieronder worden toegelicht.

Roboclean Easy Geurtjes is even maandelijks abonnement waarmee u driemaandelijks geurtjes kunt krijgen. Met Roboclean Easy Machine kunt u genieten van een levenslange garantie op uw Roboclean, gratis technishe bijstand en eventueel een vervangtoestel bij een panne van uw machine.

1.   Wie komt in aanmerking voor Roboclean Easy?

Klanten moeten minstens achttien jaar oud zijn. Er is een limiet van één Roboclean Easy abonnement per klantnummer.

2.   Moet in een klant van Roboclean Benelux zijn om Roboclean Easy te kunnen afsluiten?

Ja, om een Roboclean Easy abonnement af te sluiten, dient u in het bezit te zijn van een klantnummer van Roboclean Benelux. U kan uw klantnummer vinden links bovenaan op uw factuur. Een Roboclean Benelux klantnummer begint steeds met de initialen “KL”. Indien u nog geen klantnummer heeft, kan u zich als klant registreren op http://www.roboclean-benelux.com, bij uw adviseur of via onze klantendienst op het nummer 078 700 445.

3.   Hoeveel kost Roboclean Easy?

Het bedrag dat u betaalt, hangt af van het Roboclean Easy abonnement dat u kiest. U betaalt altijd een vast bedrag per maand. Wanneer u zich abonneert op Roboclean Easy, kunt u kiezen uit vier plannen:

 • STARTER:         € 10 per maand;
 • BASIC:              € 15 per maand;
 • PREMIUM:       € 20 per maand;
 • PRO:                 € 30 per maand

Hier kan u de beschrijving vinden van alle Roboclean Easy abonnementsformules: https://roboclean.kartra.com/page/EeV79.

4.   Wat is er ingebrepen in Roboclean Easy?

Wanneer u een Roboclean Easy abonnement neemt, zijn er per plan volgende zaken inbegrepen in uw abonnement:

 • STARTER: Driemaandelijks geurtjes.
 • BASIC: Levenslange garantie en gratis technische bijstand.
 • PREMIUM: Levenslange garantie, gratis technische bijstand, gratis vervangtoestel binnen de 72 uur bij panne en gratis vervanging van uw toestel na 15 jaar.
 • PRO: Levenslange garantie, gratis technische bijstand, gratis vervangtoestel binnen de 72 uur bij panne, gratis vervanging van uw toestel na 15 jaar en driemaandelijks geurtjes.

5.   Hoe abonneer ik me op Roboclean Easy?

Een Roboclean Easy abonnement kunt u direct online via de website afsluiten (het word mentee geactiveerd). De maandelijkse bijdrage is vershuldigd op heft moment dat u Roboclean Easy afsluit. U moet het maandelijkse bedrag via domiciliëring betalen. Tijdens dit proces krijgt u de vraag om akkoord te gan met deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid. Wanneer Uw Roboclean Easy abonnement is geactiveerd ontvangt u daarvan nog even schriftelijke bevestiging van ons door middel van even bevestigingsmail.

6.   Herroepingstermijn

U hebt recht om te allen tijde van gedachten te veranderen wonder opgaven van redenen en Roboclean Easy te herroepen.

 • Om dit recht uit te oefenen, diet u ons via even ondubbelzinnige verklaring te informeren over uw besluit. Dat kan via even herroepingsformulier, dat u op de website of in uw account (klantenzone) vindt. U mag ons ook via een andere weg hierover met ons contact opnemen. Wij verwijzen u ook door navar one contactgegevens op https://roboclean.kartra.com/page/contact_NL.
 • Indien u uw Roboclean Easy abonnement opzegt, zeal u net meter gefactureerd worden de maand die volgt na de opzegging. U heeft geen recht op terugbetaling van uw abonnementsbijdragen die u heeft betaald vóór uw opzegging.
 • Eventuele terugbetalingen gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als dat u gebruikt heb bij het verrichten van de transactie. Voor eventuele terugbetalingen worden geen kosten in rekening gebracht.
 • U verliest uw herroepingsrecht wanneer u producten heeft verbruikt. Eventuele aangebroken producten kan u niet terugsturen. Roboclean Benelux raadt daarom aan om kartonnen verpakkingen niet te openen en er voorzichtig mee om te springen.

7.   Hoe lang loop Roboclean Easy?

Roboclean Easy loopt net zolang door als uw maandelijkse bijdragen worden uitgevoerd. Indien u een abonnement van bepaalde tijd heeft afgesloten, word Roboclean Easy stilzwijgend en voor onbepaalde tijd onder dezelfde voorwaarden verlengt, tenzij u Roboclean Benelux voor het einde van de termijn laat weten dat u het abonnement wilt opzeggen. U kan uw Roboclean Easy abonnement op elk gewenst tijdstip en zonder bijkomende kosten opzeggen.

8.   Mislukte betalingen

Indien de betaling van uw maandelijkse bijdrage op de vervaldag mislukt, zal het geautomatiseerde systeem van Roboclean Benelux gedurende dried opeenvolgende dagen opnieuw proberen. Het eventueel openstaande saldo zal worden overgedragen, zodat de eerstvolgende betaling zal gebeuren voor de afgelopen en de lopende maand. Na twee mislukte betalingen zal Roboclean Benelux de toegang tot uw klantenzone stopzetten, totdat het verschuldigde bedrag is overgemaakt. Roboclean Easy zal bijgevolg worden beëindigd.

9. Roboclean Easy stopzetten

Als u Roboclean Easy wilt opzeggen, kunt u dit doen via mijn account/mijn abonnementen op uw klantenzone, door contact op nemen met onze klantendienst via 078 700 445. U hebt geen recht op terugbetalingen van de maandelijkse bijdragen die u op het moment van de opzegging al heeft betaald. U kan Roboclean Easy op elk gewenst moment opzeggen zonder dat u daarvoor gestraft wordt.

Roboclean Benelux behoudt zich het recht voor om uw Roboclean Easy abonnement op elk moment te beëindigen bij misbruik of niet-naleving van de algemene voorwaarden.

10. Gebruiksvoorwaarden

Roboclean Benelux behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden met betrekking tot Roboclean Easy van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer dit gebeurt, zullen we de deelnemers aan Roboclean Easy voor wie dit gevolgen heeft op gepaste wijze informeren.

11. Privacy

De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan Roboclean Easy woden verwerkt door Roboclean Benelux met inachtnemng van de privacyverklaring zoals vermeld op https://roboclean.kartra.com/page/algemene_voorwaarden.

12. Updates en meldingen

Roboclean Benelux zal u gedurende de looptijd van Roboclean Easy per e-mail op de hoogte hoiden van interessante updates en u informeren over eventuele openstaande posten.

13. Contactpersoon

Voor extra informatie, eventuele vragen of klachten met betrekking tot Roboclean Easy kunt u contact opnemen met de klantendienst per telefoon op het mummer 078 700 445 of via het contactformulier op https://roboclean.kartra.com/page/contact_NL. Afhankelijk van de aard van uw vraag of klacht en de manier waarop u contact heeft opgenomen met de klantendienst, krijgt u telefonisch of per e-mail antwoord. Binnen de week ontvangt u even reactie van Roboclean Benelux.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 01 september 2021 en treden alsook op deze datum in werking.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.